ยินดีต้อนรับ

บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 เพื่อผลิตแผ่นโฟม EVA ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด

ด้วยความชำนาญ ประสบการณ์ ความพร้อมของเครื่องจักร และการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม

ทำให้ บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของแผ่นโฟม EVA ที่หลากหลายจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 

โฟมแผ่น

 

Latest News

EVA (Ethylene vinyl acetate) Foam Production Process

Short description of EVA foam production process

What is EVA foam?

โฟมโดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบเซลปิด (Closed Cell Foam) และ เซลเปิด (Opened Cell Foam)
EVA โฟม เป็นโฟมที่มีลักษณะโครงสร้างเซลปิด อากาศแล...

Industries