ยินดีต้อนรับ

บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 เพื่อผลิตแผ่นโฟม EVA ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด

ด้วยความชำนาญ ประสบการณ์ ความพร้อมของเครื่องจักร และการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม

ทำให้ บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของแผ่นโฟม EVA ที่หลากหลายจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 

โฟมแผ่น

 

Latest News

ขบวนการผลิต EVA (Ethylene vinyl acetate) โฟม

อธิบายการผลิตแผ่นโฟม EVA แบบย่อ

EVA โฟมคืออะไร?

โฟมโดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบเซลปิด (Closed Cell Foam) และ เซลเปิด (Opened Cell Foam)
EVA โฟม เป็นโฟมที่มีลักษณะโครงสร้างเซลปิด อากาศแล...

Industries