บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีการใช้อีวีเอโฟมหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่ชนิดชิ้นงาน และการออกแบบ ใช้เพื่อป้องกันการกระแทกจากการขนส่ง หรือ ไว้ใส่เครื่อมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงานในการจัดวาง และป้องกันการแตกเสียหายพร้อมกัน หรือ ใช้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ในระหว่างการขนส่ง

ข้อมูล

•ใช้สำหรับงานทั่วไป ขอแนะนำ EVA โฟมแผ่นหรือ
•สินค้ามีความเปราะบางเสียหายได้ง่าย ขอแนะนำ EVA Sponge
•ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatics)ให้กับชิ้นงานขอแนะนำESD – Electrostatic Dissipation ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์