ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

เป็นอุตสาหกรรมที่นำอีวีเอโฟมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พรมปูพื้นรถ, ส่วนประกอบของลำโพง ประเก็น ของเด็กเล่นดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์การศึกษา ทุ่นอวน ฯลฯ

ข้อมูล

•ขอแนะนำEVA โฟมแผ่น