อื่นๆ

อื่นๆ

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทั้ง 7 ข้างต้นแล้ว มีการใช้อีวีเอโฟม ในแบบอื่นๆ อีก เช่น ใช้กันกระแทกในไลน์ผลิต, ใช้รองสินค้า, ทำเป็นแผ่นรองยืนให้กับพนักงานในโรงาน, ปิดคลุมวัสดุต่างๆ, แท่นรองตัด ฯลฯ

ข้อมูล

•ขอแนะนำEVA โฟมแผ่น