เทรดดิ้ง

เทรดดิ้ง

เป็นการซื้อมาขายไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีทั้งเป็นรูปแบบบริษัทฯ และร้านค้า บริษัทฯ มีขายส่งให้กับร้านค้าเพื่อนำไปขายให้ผู้ใช้รายย่อยที่ใช้ปริมาณไม่มาก บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าสินค้าที่ร้านค้าสามารถเลือกซื้อได้ เช่น โฟมม้วน โฟมลาย โฟมเรียบสีต่างๆ

ข้อมูล

•ขอแนะนำEVA โฟมแผ่น