ประกบวัสดุ

ประกบวัสดุ

เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อีวีเอโฟม เพื่อประกบกับวัสดุต่างๆ เช่น อีวีเอโฟมประกบกระดาษ, อีวีเอโฟมประกบผ้า, อีวีเอโฟมประกบพีวีซี, ซึงในอุตสาหกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้อีวีเอโฟมในรูปแบบต่อม้วน โดยจะนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซับกระเป๋าต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูล

•ขอแนะนำEVA โฟมแผ่น