รองเท้า

รองเท้า

เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้อีวีเอโฟมเป็นเวลานานหลายปี และมีการใช้ที่หลากหลายรูปแบบที่สุดเช่น การนำโฟมอีวีเอ ทำรองเท้าหรือ นำโฟมอีวีเอ ไปทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ของรองเท้า อาทิ พื้นนอก (Outsole)พื้นด้านใน (Insole)หรือใช้เสริมตรงกลางระหว่างพื้นด้านในและด้านนอก (Midsole)ใช้ทั้งแบบเรียบ, สโลป, เสียบ 

ข้อมูล

•ขอแนะนำEVA โฟมแผ่น