New & Activities

1. วัตถุดิบผสมลงใน Kneader และตีวัตถุดิบให้เข้ากัน

2. เมื่อผสมเสร็จแล้ว compound ที่ได้ เทลง 2 ลูกกลิ้ง เพื่อนวดให้วัตถุดิบเข้ากันดีขึ้น

3 ส่ง compound ที่ได้ เข้าสู่ Calender เพื่อรีดเป็นแผ่น ปรับขนาด และลดความร้อน เพื่อรอเข้าสู่ปั๊ม

4. นำ แผ่น compound ที่ชั่งเสร็จแล้ว เข้าปั๊ม เพื่ออบให้ความร้อน เกิดปฎิกิริยาทางเคมี จะได้เป็นแผ่นโฟม EVA

5. เมื่่อแผ่นโฟมเย็นตัวลง นำไปแปรรูปตามคำสั่งลูกค้า เช่น ผ่า (Spliting) ตัดขนาด (Cutting and Triming) ฯลฯ